• Zwroty i reklamacje

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

2 lata
Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI:

P.W. Moneks 1 Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Adama Asnyka 32d
40-696 Katowice
 
Dodatkowe informacje
 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu można dokonać tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@moneks1.pl lub listownie na adres firmy.
 2. W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.  
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail 
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych po otrzymaniu przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem i przesłanie go do nas. Bez tego dokumentu reklamacje nie beda rozpatrywane. 
 5. Reklamowany  sprzet należy odesłać na adres: Moneks1 ul. Asnyka 32D 40-696 Katowice
 6. W razie stwierdzenia uszkodzeń za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, wgniecenia serwis skontaktuje się z klientem  w celu poinformowania o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecic naprawe lub odebrać produkt bez naprawy.
 7. W przypadku stwierdzenia wady powstałej z niewłaściwego użytkowania np. (nie czyszczenie filtra, czy turboszczotki, zbyt długie użytkowanie co powoduje przeciążenia silnika) serwis będzie pobierał opłaty za usługę naprawy czy czyszczenia.
 8. W przypadku reklamacji towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Całkowita odpowiedzialność spoczywa na nadawcy przesyłki. 
 9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad. 
 10. Towar odsyłany do serwisu musi być czysty. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia brudnego sprzętu lub też naliczyć koszty czyszczenia 39 zł
 11. W przypadku stwierdzenia wad uzasadniających uznanie reklamacji, produkt zostaje naprawiony i odesłany Klientowi na koszt serwisu.  

  Zwroty

  Czas na odstąpienie od umowy
  14 dni

  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Umowa jest uważana za niezawartą.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.   

  Po otrzymaniu produktu konsument może  sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie –ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Sprawdzenie funkcjonalności rzeczy, do którego uprawniony jest konsument obejmuje sprawdzenie jakości wyrobu poprzez jego dotyk, przymierzenie, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia czy usterki.

  Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

  Zwrot towar możliwy jest tylko i wyłacznie w oryginalnym, kompletnym i nienaruszonym opakowaniu.

  Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności
  gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach
  konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

  Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem

  Otrzymałeś gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas

  Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru
  pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu.